saulės krosnis

saulės krosnis
saulės krosnis statusas T sritis chemija apibrėžtis Saulės spinduliuotės energiją naudojantis įrenginys medžiagoms lydyti ir termiškai apdirbti. atitikmenys: angl. solar furnace rus. солнечная печь

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • solar furnace — saulės krosnis statusas T sritis chemija apibrėžtis Saulės spinduliuotės energiją naudojantis įrenginys medžiagoms lydyti ir termiškai apdirbti. atitikmenys: angl. solar furnace rus. солнечная печь …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • солнечная печь — saulės krosnis statusas T sritis chemija apibrėžtis Saulės spinduliuotės energiją naudojantis įrenginys medžiagoms lydyti ir termiškai apdirbti. atitikmenys: angl. solar furnace rus. солнечная печь …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • vasara — vãsara sf. (1) KlG2, KI545, J, Š, FrnW, KŽ, vasarà (3b) KBII88, KI361, K, BzBkXVII118, Jrk124, Jn, LsB305, Rtr, FrnW, Vn, Plšk; SD130 1. SD171, H, H207, R, R329, MŽ, MŽ441, Sut, N, M, L, ŠT234 šilčiausias metų laikas tarp pavasario ir rudens… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trupinys — trupinỹs sm. (3b) [K], LsB403, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ; SD224, Sut, N, M 1. SD215, [K], LL127, Amb sutrupėjęs ar nutrupintas mažas gabaliukas (duonos ar ko kito valgomo): Duonos trupinỹs nukrito žemėn J. Kiek tu pribėrei tų trupinių̃, – i katė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • versti — ver̃sti, ver̃čia, ver̃tė K, DŽ, FrnW; D.Pošk, Sut, N, M 1. tr. KBII154, Rtr, BŽ266 daryti, kad griūtų, parvirstų ant šono, griauti, mesti: Versk kūlvertais vežimą šieno J. Ans muni ver̃ta, aš i vėl sėdu Yl. Kiaulės lovį ver̃čia, ėst nori Ėr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdaras — 1 ãpdaras sm. (3b) 1. K drabužis, drapana, užvalkalas: Apdaras jiems buvo žvėrių kailiai S.Dauk. Brylius – apdaras, dedamas ant galvos I. Reikia sau ãpdarą pasitaisyti J. Kad turėčiau gerą ãpdarą, aš tikrai ateičiau Yl. Bet didžią atmainą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • duonkepė — duonkepė̃ sf. (3a), duonkepė (1) 1. Švnč krosnis duonai kepti: Troboje džiovinama ant karšto mūro, duonkepėje rš. Duonkepės vienur pakuriamos iš virtuvės rš. 2. kepykla: Duonkepėse nedirbo, todėl kitą dieną labai stigo duonos VŽ1905,194. 3. Nmč… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krėslas — 1 krėslas sm. (3) Mlt, Krš, (1); Lex85 1. I, P, S.Dauk, K, NdŽ, DŽ, Gršl, Ms, Vvr, Kv, Žg, Pkr, Lnkv, Sln, Šlv, Btg, Vv, Klvr, Mrj, Vlk, Bsg, Slm, Rk, Vžns kėdė su atkalte, kartais ir su šoninėmis atramomis: Taigi krėslo, krasės ir kresto… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažiūrėti — pažiūrėti, pažiū̃ri (pàžiūri, pažiūro), ėjo Rtr, KŽ, DŽ1, LzŽ 1. intr., tr. H155,157, D.Pošk, S.Dauk, N, M, LL165,233,275, ŠT12,16,372 atkreipti akis, mesti žvilgsnį, pažvelgti: Ji pažiūrėjo aukštyn, bet nieko nematė NdŽ. Prasivėręs duris… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plieksti — 1 pliẽksti, pliẽskia, pliẽskė 1. intr. smarkiai degti, liepsnoti: Liepsna, ugnis pliẽskia į visas puses, kad daug malkų uždeda J. Žiūrėk, kad ugnis taip nepliẽkstų, dar gali suodžiai kamine užsidegti Šmk. A matot gaisrą: kaip pliẽska, teip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”